Akademia Wsparcia

Polska Akcja Humanitarna
Pacajyk

NASZA FUNDACJA DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU PAJACYK: POMOC PSYCHOSPOŁECZNA!

PROJEKT „AKADEMIA WSPARCIA” – skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Ukrainy, którzy zmuszeni byli przyjechać do Polski ze względu na wojnę w swoim kraju.

Prowadzimy zajęcia pomagające adaptacji dzieci z Ukrainy w polskich szkołach i liceach.

DLACZEGO NIEZBĘDNE JEST WSPARCIE DLA DZIECI Z UKRAINY W WIEKU SZKOLNYM?

  1. Uczniowie z Ukrainy przybyli w połowie roku szkolnego oraz bez znajomości języka polskiego, nie zawsze są przyjmowani do szkół, techników czy liceum.
  2. Ukraińskie dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole publicznej w połowie roku szkolnego, nie rozumieją wielu przedmiotów: m.in. polskich terminów z matematyki, fizyki, chemii, nie mówiąc już o historii, biologii czy geografii…

Takie dzieci chętnie przychodzą na nasze zajęcia, które pomagają im zrozumieć wiele tematów szkolnych i uzupełnić braki w nauce. W naszej Akademii są nie tylko zajęcia z języka polskiego lecz również lekcje matematyki, na których nauczyciel wyjaśnia uczniom terminy w języku polskim i pomaga nadążyć z programem szkolnym. Mamy lekcje z historii Polski, języka angielskiego, informatyki. Prowadzimy bardzo ciekawe lekcje z rysunku.

Niektóre dzieci korzystają z pomocy naszego profesjonalnego psychologa dziecięcego.

TO JEST PROJEKT DŁUGOGRAJĄCY

Pracujemy z dziećmi od samego początku istnienia naszej Fundacji.

W szkołach i liceach polskich nauczyciele nie mają czasu na dodatkowe wyjaśnianie różnych tematów i pojęć z obowiązującego programu szkolnego.

DZIECI Z RODZIN MIGRANTÓW W WIEKU SZKOLNYM POTRZEBUJĄ WSPARCIA PONIEWAŻ:

  • mają duży stres, żeby wejść w środowisko polskie ze słabą znajomością języka polskiego, stres, że nie rozumieją wielu terminów z różnych przedmiotów. Rodzice uczniów migrantów zazwyczaj nie mogą wesprzeć dziecko w nauce ponieważ sami nie znają dobrze języka.
  • jest spora różnica w programach edukacyjnych w Polsce i w Ukrainie lub innym kraju ze Wschodu.

AKADEMIA WSPARCIA – to rodzaj świetlicy, w której każde dziecko ma możliwość uzupełnić swoją wiedzę szkolną oraz otrzymać pomoc w nauce tych tematów, z którymi ma problem w szkole. Każdy z młodzieży szkolnej ma wsparcie nie tylko nauczycieli lecz również może otrzymać profesjonalną pomoc psychologiczną.