EDUKACJA, INTEGRACJA i WSPARCIE!

Projekt EDUKACJA, INTEGRACJA i WSPARCIE! – to kontynuacja w naszej aktywnie działającej placówce wsparcia dziennego nauki w ukraińskim systemie edukacji w trybie zdalnym oraz programu integracyjno-edukacyjnego dla rodzin ukraińskich.

  • Pomoc i wsparcie dzieci migrantów w roku szkolnym 2022 / 2023;
  • wsparcie psychologiczne dzieci migrantów w nauce w polskich jednostkach edukacyjnych;
  • uzupełnienie braków wiedzy uczniów ze Wschodu z poszczególnych przedmiotów obowiązujących w programie edukacji szkolnej;
  • nauka języka polskiego;
  • zajęcia są prowadzone przez cały rok. Latem jest możliwość nadrobienia zaległości z języka polskiego, matematyki, historii Polski;
  • zapoznanie dzieci z polską kulturą, historią i tradycjami.